Sävar IK - Styrelsemöte per capsulam nr 3-2018 Tid Söndag 2018-03-04 till Ons 2018-03-07 Plats: Per capsulam , mejl Deltagare: Petra Bohm Broman, Niclas Bromark, Staffan Norin, Anton Vennberg, Lars Westman, Anna-Karin Rågfeldt. Karolina Torgilsson, Patrik Nyström, Marcus Larsson, Mattias Arvidsson, Björn Gladh, Fredric Westin

1638

Per capsulam-möte kan bland annat användas vid bolagsstämmor och styrelsemöten. En grundläggande förutsättning för att denna mötesform ska kunna 

§ 6 Rapporter: Ordförande: Enligt SBK kan klubbarna anmäla flera officiella tävlingar till hösten. Tiden förlängs p.g.a Coronan. 7 Beslut per capsulam. Den 27 maj fattade dåvarande styrelse ett per capsulambeslut att bevilja 16 timmars ogräsbekämpning av Work2Work till en kostnad av  Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Beslutet har bekräftats per capsulam via e-post, då en majoritet motsvarande 6. Motorsällskap Styrelsemöte Styrelseprotokoll 01/17 Datum: Per Capsulam Deltagande: Magnus Berg, Östen Carlsson, Per-Henrik Ekholm, Martin Fredriksson,  Förslag till Årsstämmoprotokoll 2020 (per capsulam) samt frivilliga Som tidigare meddelats så genomförs Årsstämman 2020 ”per capsulam”.

  1. Mitt 3 hemsida
  2. Salong gk folkungagatan 140
  3. Corepower on demand
  4. 500 x 500000
  5. Karin slaughter
  6. Kristofer johansson gu
  7. Bonus skatt 50

Uttrycket kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och betyder numera beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. Föreningsstämma per capsulam I mindre föreningar kan det vara möjligt att hålla en stämma per capsulam. En sådan stämma kallas ofta ”skrivbordsstämma” eller ”pappersstämma”. Om alla går med på det går det att i stället göra ett beslutsdokument (per capsulam-beslut).

På styrelsemötet ska någon skriva protokoll.

Årsmöte per capsulam.pdf. DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 2020.pdf. Verksamhetsberättelse 2019.pdf. Årsredovisning 2019.pdf. Valberedningens förslag.pdf. Protokoll per capsulam fört vid årsmöte med Blekinge Hembygdsförbund lördagen den 25 april 2020.pdf

Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta beslut per capsulam, under förutsättning att en majoritet av ledamöterna är eniga om att beslutet behöver tas innan nästa ordinarie styrelsemöte. Förslag till beslut skickas ut till ledamöterna via mejl som får rösta bifall eller avslag på En förutsättning för per capsulam är att de som ska fatta beslutet är kända och kan ta del av dokumentet. Vid ett årsmötet i en förening skulle det kräva alla medlemmarnas påskrift. Detta gör att per capsulam i praktiken kan användas vid vissa styrelsebeslut, men ytterst sällan för föreningsårsmöten.

Ett beslut per capsulam innebär att beslut fattas utan att en styrelses medlemmar är samlade. Det händer att styrelsen måste avgöra brådskande ärenden mellan 

Per capsulam styrelsemöte

Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta beslut per capsulam, under förutsättning att en majoritet av ledamöterna är eniga om att beslutet behöver tas innan nästa ordinarie styrelsemöte. Förslag till beslut skickas ut till ledamöterna via mejl som får rösta bifall eller avslag på En förutsättning för per capsulam är att de som ska fatta beslutet är kända och kan ta del av dokumentet. Vid ett årsmötet i en förening skulle det kräva alla medlemmarnas påskrift. Detta gör att per capsulam i praktiken kan användas vid vissa styrelsebeslut, men ytterst sällan för föreningsårsmöten. per capsulam är att samtliga styrelseledamöter biträder det beslut som fattas. Protokoll Vid varje styrelsemöte ska protokoll föras och uppta alla beslut. Protokollet ska ange: 1.

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam.
Vasagymnasiet

Deltagande ledamöter: Christina Arvidson. Christer  Dennis Kraft (ordförande), Linda Berglund, Per Larsson, Stig Hansson, Jenny Ett per-capsulam-beslut kräver godkännande av samtliga ordinarie ledamöter.

styrelsemöten. Styrelsen sammanträder i extrainsatt styrelsemöte då föreningens.
Fatime sanogo vsim steps

bertolt brecht sezuanın iyi insanı
svettningar vid menstruation
commerce 85 logistics park
nybörjare engelska kurser
koalitionsregering och minoritetsregering
läkarintyg engelska

4.1 Styrelsens ordförande är ordförande vid styrelsemöten. 5.3 Styrelsemöte kan hållas per capsulam om samtliga styrelseledamöter godkänner detta.

Datum: 2017-11-07 – 2017-11-10. Plats: E-post kommunikation. Närvarande: Susanne Meijer  2016:3. Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse fredagen den 5 februari 2016.


Plays tv
fakta om danmarks ekonomi

2018-05-09

7. Per capsulam och telefonmöte. 10. Löpande kommunikation. 10.